Home>Giao lưu hợp tác hữu nghị>Những tổ chức/cơ quan quan trọng
 
Phương châm và khẩu hiệu của thành phố
Khẩu hiệu của thành phố
“Tp Busan tiên tiến cởi mở với thế giới”
Ý nghĩa của “đối với thế giới”
-Thành phố nhận thức được rằng thế kỷ 21 cùng với xu hướng toàn cầu hóa sâu rộng sẽ có tác động rất lớn đối với sự phát triển của thành phố. Vì thế “đối với thế giới” có ý nghĩa ưu tiên trong chính sách của thành phố.
-Hơn nữa thay đổi để đi đến thành công thì phải nâng cao các tiêu chuẩn điều hành, điều kiện cơ sở vật chất cơ bản, ý thức người dân và những giá trị khác thành “tiêu chuẩn quốc tế” (Global standard)
Ý nghĩa của từ “cởi mở” : Cởi mở trong giao lưu các hoạt động văn hóa, tri thức, thông tin, giao thương và cởi mở trong hợp tác cạnh tranh với các đô thị trên thế giới khác trong tất cả các hoạt động xã hội
Ý nghĩa của “đô thị tiên tiến”
-Trong thời đại thông tin tri thức của thế kỷ 21 thì hướng tới tinh thần dân chủ hóa xã hội, tự do hóa kinh tế. Tp Busan quyết tâm xây dựng TP phồn vinh, mọi người dân thành phố đều có cuộc sống tốt đẹp, đẩy mạnh quan hệ hợp tác cạnh tranh giữa các quốc gia, khu vực, thành phố của thế giới
-Đẩy mạnh sự tiên tiến trong các lĩnh vực như kinh tế, giáo dục, xã hội, phúc lợi v.v…lên tầm cao mới.
Phương châm của thành phố
- Xây dựng kinh tế thành phố có tiềm lực cạnh tranh cao
Thông qua việc tăng cường cấu trúc ngành công nghiệp và tái tổ chức thành một thành phố thân thiện thu hút được nguồn vốn và doanh nghiệp trong và ngoài nước, nâng cao năng lực cạnh tranh cho kinh tế của vùng thành vùng kinh tế nam bộ trọng điểm theo đúng quy hoạch của chính phủ.

Phấn đấu trở thành đô thị hạnh phúc với cộng đồng dân cư có cuộc sống tốt đẹp
Xây dựng môi trường đô thị tiên tiến, xóa bỏ những khoảng cách giữa các quận, khoảng cách giàu ngèo. Xây dựng đô thị hạnh phúc, tất cả người dân đều có sức khỏe tốt, chất lượng sống, cuộc sống tốt đẹp trong môi trường văn hóa đậm chất Busan.

Xây dựng những điều kiện cơ bản thành phố với tiêu chuẩn thế giới
Cải tạo những điều kiện hạ tầng cơ bản theo tiêu chuẩn quốc tế như xây dựng hệ thống giao thông tiện lợi an toàn, xây dựng khu trung tâm hiện hữu và khu Đông-Tây Busan, cải tạo hải cảng, tối ưu hóa tiềm năng công nghiệp biển để từng bước trở thành đô thị cửa ngõ của giao thương khu vực đông bắc.

Phấn đấu có bộ máy hành chính loại 1 hài lòng nhân dân thành phố
Tạo lập sự phục vụ của bộ máy hành chính thành loại 1 với mục đích vì nhân dân phục vụ. Thông qua việc nâng cao năng lực của khối sản xuất năng lực hành chính bằng việc điều hành với phương châm hài lòng cho nhân dân, cải cách các lĩnh vực xã hội khác

Tổ chức nhân sự

Thị trưởng
Phát ngôn viên phó thị trưởng hành chính
phó thị trưởng sự nghiệp
Phòng tài chính
Phòng chính sách phụ nữ gia đình Phòng thanh tra
Phòng kế hoạch cảnh quan đô thị
Phòng thu hút đầu tư
Phòng kế hoạch chính sách0
Phòng kinh tế doanh nghiệp
Phòng phát triển đô thị
Phòng chữa cháy Cơ quan kế hoạch tài chính
Cơ quan chiến lược tương lai
Sở y tế phúc lợi xã hội
Sở giao thông
Sở văn hóa du lịch thể thao
Sở thủy hải sản biển
Sở môi trường
Sở xây dựng
Sở quy hoạch kiến trúc

Trực thuộc Tòa thị chính Hội đồng
Phòng Sở Văn phòng Ban Cơ quan Nơi Phụ trách Ủy viên chuyên môn
3 7 2 5 63 1 3 6
Cơ Quan trực thuộc   Tự quản lý
Viện Trung Tâm Trường dạy chữa cháy Phòng chữa cháy Trung tâm an ninh Phòng doanh nghiệp Phòng. Sở Ban Phòng y tế Huyện xã ấp
2 1 1 10 53 23 44 272 16 2 huyện-3 xã-211 ấp
Nhân viên chính thức (tính tới 04/03/2009)
Thành phố Quận
Tòa thị chính Hội đồng Cơ quan trực thuộc Phòng sự nghiệp 9,667
1,875 100 2,299 2,021
Tổng: 6,295
Tổng tất cả: 15,962